Slovníček pojmů, se kterými se můžete setkat při žádosti o krátkodobou půjčku

Bezúročné období
Bezúročné období je jednou z velkých výhod kreditních karet. Můžete totiž používat peníze banky a nezaplatit za to ani korunu na úrocích.

Bonita
Bonita je převrácená hodnota úvěrového rizika a vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu.

Dlužník

Dlužník je osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, poplatku z prodlení apod.).

Doba splatnosti
Doba splatnosti označuje dobu – konečný termín, do kterého mají být splaceny veškeré dluhy na základě dohody, objednávky nebo smlouvy.

Nebankovní půjčka
Nebankovní půjčka je půjčka, kterou klientům nabízí jiný subjekt než banka. Mezi jinými můžeme jmenovat např. společnost Zaplo.CZ, na jejíchž stránkách www.zaplo.cz můžete najít veškeré dostupné informace a také půjčku zdarma.

Obchodní rejstřík
U obvodního soudu je veden veřejný registr, ve kterém jsou zapsány všichni obchodníci spolu s obchodními společnostmi.

p.a.
Tato zkratka znamená per annum, tedy „ročně“, a používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Cena půjčky
Cena půjčky označuje celkovou cenu, kterou je povinen klient zaplatit bance za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. V ceně půjčky jsou zahrnuty zaplacené úroky a všechny poplatky, které jsou s půjčkou spojené.

Registr dlužníků
Jedná se o pravidelně aktualizovanou databázi lidí, kteří se v minulosti dostali do problémů s tím, že neplatili včas své závazky.

RPSN
Jedná se o procentuální podíl z dlužné částky, kterou klient zaplatí za jeden rok, tedy „roční procentuální sazba nákladů“.

Splátka
Splátka je částka, kterou klient pravidelně splácí úvěr. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s příslušnými úroky, případně pojištění úvěru.

Splátkové období
Doba, ve které musí dlužník provést splátku podle splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář
Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

Splatnost půjčky
Splatnost půjčky je termín, ve kterém musí dlužník splatit půjčku včetně úroků a poplatků. K tomuto datu by neměl mít dlužník už žádné peněžní závazky vůči věřiteli.

Úrok
Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok.

Úroková sazba
Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok.

Půjčka
Znamená obnos peněz, o který si klient zažádá u společnosti. Na základě této žádosti společnost poskytne finance.

Věřitel
Banka či nebankovní instituce, která půjčku či úvěr poskytla.

 

Sources:

http://prodej.mesec.cz/
https://cs.wikipedia.org
http://www.vyznam-slova.com/
homepujcka.cz
fajnpujcka.cz
cz.brokerjet.com
banky.cz
businessinfo.cz
monitorpujcek.cz
sfinance.cz
bankovni-poplatky.cz