Často kladené dotazy o našich rychlých online půjčkách

Jaké jsou důsledky nesplácení půjčky?

Nejste-li schopni splatit svoji půjčku, kontaktujte nás na lince 225 852 311.

V případě že nebudete hradit Vaše závazky z úvěrové smlouvy řádně a včas, může Zaplo Váš dluh vymáhat soudně, což obnáší navíc soudní výlohy a náklady exekuce. Dále po Vás budeme požadovat úroky z prodlení (aktuální výši najdete na stránkách ČNB), smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné jistiny (max. však 50% jistiny nebo 200 tis. Kč), podle toho co nastane dříve) a poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Nesplácení může vést k zařazení negativní informace do databází NRKI a SOLUS.

Mohu splatit rychlou online půjčku do výplaty ještě před termínem splatnosti?

Ano. Můžete splatit půjčku kdykoliv před datem splatnosti. Kontaktujte nás bezplatně na lince 225 852 330, abychom se společně domluvili na postupu.

Co když nemám finanční prostředky k včasnému splacení půjčky?

Chovejte se zodpovědně, své půjčky je nutné platit včas. Nicméně chápeme situace, kdy nemusíte být schopni dodržet termín splatnosti. V takovém případě se na nás neváhejte obrátit na 225 852 330. Pomůžeme vám situaci vyřešit.

Jakým způsobem mohu splatit svou rychlou online půjčku?

Půjčku splaťte nejpozději v den splatnosti bezhotovostním převodem na číslo účtu Zaplo, ze kterého vám byla půjčka poskytnuta nebo na partnerských pobočkách Zaplo. Pokud jste fakturu ztratili, můžete si ji kdykoli stáhnout ze svého zákaznického profilu na našich webových stránkách.

Mohu si posunout termín splatnosti?

Ano, na Zaplo můžete datum splatnosti prodloužit o 30 dní za poplatek, jehož výše závisí na výši vašeho úvěru.

Kolikrát mohu prodloužit splatnost půjčky?

Úvěr může být prodloužen tolikrát, kolikrát o to klient požádá po dobu jednoho roku od prvního data splatnosti.

Jaké jsou možnosti splacení půjčky?

Půjčku je nutné uhradit nebo prodloužit do termínu splacení, který máte uvedený ve faktuře.

Příklad postupného splacení půjčky:

Máte otevřenou svoji druhou půjčku na 10000 Kč. Vaše momentální situace Vám neumožnuje splatit půjčku celou.

Namísto celé částky 12300 Kč (půjčka + úrok) nám zaplatíte jen 2300 Kč. My Vám posuneme termín splatnosti o 30 dnů. To Vám potvrdíme SMS zprávou.Následně nám za týden zašlete například 3000 Kč a po dalším týdnu 900 Kč. Z Vaší dlužné částky odečteme 3900 Kč. K doplacení zůstane 8400 Kč.

Zbylou částku si opět o celý měsíc prodloužíte, tentokrát jen za 1932 Kč. Opět můžete provést částečnou úhradu. Prodlužovat a pohodlně se tak Vaší půjčky zbavovat můžete až 12 měsíců v řadě.