Seznam poplatků

Pro Vaši informaci zde uvádíme souhrn všech poplatků a jiných plateb souvisejících se smlouvou o úvěru splatnou jednorázově. Tyto informace platí pro aktuálně uzavřené smlouvy:

– Pokud nedojde ke změně smlouvy a řádně splatíte svůj dluh ze smlouvy, nebudete platit žádné platby navíc (žádné další poplatky).
– Splatíte-li předčasně své závazky ze smlouvy – nebudeme Vám účtovat žádné další poplatky, ani náhradu nákladů. Nezapomeňte, že předčasné splacení nám musíte dopředu oznámit a skutečně zaplatit.
– Pokud se dostanete do prodlení se splacením Vašeho dluhu můžeme po Vás požadovat:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1% z jistiny za každý den prodlení, dále
b) úrok z prodlení v zákonem stanovené výši (aktuální výši najdete na stránkách ČNB) a dále
c) poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Chcete-li prodloužit (odložit) splatnost Vašeho dluhu, závisí cena prodloužení na výši půjčky a délce prodloužení. Podobnosti najdete ve smlouvě, nebo nás kontaktujte prostřednictvím Vašeho zákaznického profilu nebo telefonicky na čísle 800 399 399.