O žádosti o půjčku

Jak si můžu zažádat o spotřebitelské úvěry?

O půjčku lze zažádat online. Klient si vše vyřídí z pohodlí domova kdykoliv během dne, kterýkoliv den v týdnu.

Na základě jednotné nabídky našeho produktu si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme žádnou další odbornou radu v souvislosti s výběrem produktu.

Náš zákaznický servis je k dispozici na bezplatné telefonní lince 225 852 311
Pondělí – Pátek: 8:00 – 19:00
Víkendy a svátky: 9:00 – 17:00

Jaké doklady musím při žádosti o půjčku doložit?

Požadujeme pouze kopii platného občanského průkazu.


Co musím jako zákazník Zaplo splňovat?

Požadujeme:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • věk minimálně 18 let
  • bezdlužnost
  • vyplnění všech požadovaných údajů v přihlašovacím formuláři na našich webových stránkách
  • schopnost splatit úvěr v termínu splatnosti
Kde dohledám údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra?

Případné spory ze spotřebitelského úvěru můžete řešit prostřednictvím Finančího arbitra (www.finarbitr.cz)


Musím uhradit případné další poplatky, které nejsou do celkových nákladů půjčky zahrnuty?

Jediným dalším nákladem, který u nás budete v souvislosti s půjčkou mít, je tzv. identifikační platba, Jedná se o částku 0,01 Kč, kterou nám zašlete z účtu, na nějž si přejete zaslat půjčku, na náš účet a my tak ověříme, že účet patří doopravdy Vám.

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, a fyzická osoba, která je osobou blízkou osobe výše uvedené (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství , osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Co když budu mít negativní platební historii?

Mít negativní platební historii nemusí automaticky vést k zamítnutí žádosti.

Kdy zjistím, zda mi byla malá půjčka schválena?

Jakmile odešlete žádost o půjčku se všemi potřebnými náležitostmi s tím spojené, obdržíte od nás vyrozumění do několika minut.

Kdy zjistím veškeré informace o půjčce?

Jakmile dokončíte žádost o půjčku, obdržíte předsmluvní informace o půjčce, ve kterých jsou shrnuty veškeré parametry Vaší půjčky.

Proč byla moje žádost zamítnuta?

Půjčka mohla být zamítnuta, protože máte nesplacenou půjčku u jiného poskytovatele, jste veden v registru dlužníků, nebo máte prošlou platnost vašeho OP.

Prověřujete bonitu zákazníků?

Ano, v průběhu schvalovacího procesu nahlížíme do registrů a prověřujeme bonitu zákazníků.


Jak správně podat stížnost?

Stížnost je možné zaslat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: reklamace@zaplo.cz, písemné korespondence na adresu: Zaplo Finance s.r.o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 nebo telefonicky na telefonním čísle zákaznické linky 225 852 311. Vaše stížnost bude prověřena kompetentní osobou a bude Vám odpovězeno v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.