Informace o půjčkách

Peníze si můžete rovněž vyzvednout v síti trafik GECO.

Než si půjčíte:

znovu promyslete, jestli půjčku skutečně potřebujete

zvažte vaši schopnost vrátit půjčky včas

ujistěte se, že splátky půjček odpovídají vašemu měsíčního příjmu

půjčujte si pouze tolik, kolik skutečně potřebujete

Zaplo půjčku nepoužívejte na:

pokrytí dlužných plateb, například hypotéky nebo jakéhokoli jiného úvěru

řešení dlouhotrvajících finančních problémů

placení za nepotřebné požitky

Jestliže jste se rozhodli pro krátkodobou půjčku:

pečlivě vyhodnoťte, zda je nabízená úroková sazba pro vás přiměřená

pečlivě si přečtěte a seznamte se s podmínkami smlouvy

pečlivě si přečtěte a seznamte se s předsmluvními informacemi

dohlédněte na svůj měsíční rozpočet, aby k datu splatnosti byla váše půjčka řádně uhrazena

Zaplo půjčku nepoužívejte na:

v žádném případě si nepůjčujte od jiných úvěrových institucí za účelem splacení současného dluhu

neodkládejte řešení vzniklého problému – čím déle budete problém odkládat, tím obtížnější bude jeho řešení

zkontrolujte svůj měsíční rozpočet – může zde být možnost snížení či vypuštění některých výdajů