Půjčku splaťte nejpozději v den splatnosti bezhotovostním převodem na číslo účtu Zaplo, ze kterého vám byla půjčka poskytnuta nebo na partnerských pobočkách Zaplo. Pokud jste fakturu ztratili, můžete si ji kdykoli stáhnout ze svého zákaznického profilu na našich webových stránkách.

Ano. Můžete splatit půjčku kdykoliv před datem splatnosti. Kontaktujte nás bezplatně na lince 800 399 399, abychom se společně domluvili na postupu.

Chovejte se zodpovědně, své půjčky je nutné platit včas. Nicméně chápeme situace, kdy nemusíte být schopni dodržet termín splatnosti. V takovém případě se na nás neváhejte obrátit na bezplatnou linku 800 399 399. Pomůžeme vám situaci vyřešit.

Ano, na Zaplo můžete datum splatnosti prodloužit o 30 dní za poplatek, jehož výše závisí na výši vašeho úvěru.

Úvěr může být prodloužen tolikrát, kolikrát o to klient požádá po dobu jednoho roku od prvního data splatnosti.

Nejste-li schopni splatit svoji půjčku, kontaktujte nás na lince 800 399 399.

V případě že nebudete hradit Vaše závazky z úvěrové smlouvy řádně a včas, může Zaplo Váš dluh vymáhat soudně, což obnáší navíc soudní výlohy a náklady exekuce. Dále po Vás budeme požadovat úroky z prodlení (aktuální výši najdete na stránkách ČNB), smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné jistiny (max. však 50% jistiny nebo 200 tis. Kč), podle toho co nastane dříve) a poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Nesplácení může vést k zařazení negativní informace do databází NRKI a SOLUS.

Půjčku je nutné uhradit nebo prodloužit do termínu splacení, který máte uvedený ve faktuře.

Příklad postupného splacení půjčky:

Máte otevřenou svoji druhou půjčku na 10000 Kč. Vaše momentální situace Vám neumožnuje splatit půjčku celou.

Namísto celé částky 12300 Kč ( půjčka + úrok ) nám zaplatíte jen 2300Kč. My Vám posuneme termín splatnosti o 30 dnů. To Vám potvrdíme SMS zprávou.

Následně nám za týden zašlete například 3000 Kč a po dalším týdnu 900 Kč. Z Vaší dlužné částky odečteme 3900 Kč. K doplacení zůstane 8400Kč.

Zbylou částku si opět o celý měsíc prodloužíte, tentokrát jen za 1932 Kč. Opět můžete provést částečnou úhradu. Prodlužovat a pohodlně se tak Vaší půjčky zbavovat můžete až 12 měsíců v řadě.