Nákupní poukázka Tesco pro stávající klienty

Pravidla akce:

Pořadatelem akce je Zaplo Finance s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7, IČ: 294 13 575. Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205150. Zaplo Finance s. r. o. je nebankovním poskytovatel spotřebitelského úvěru na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou, která je zároveň orgánem dohledu. Dále jen „pořadatel“.

Čím odměníme: Dostanete poukázku na nákup zboží v hodnotě 500 Kč do prodejen Tesco, pokud splníte všechny podmínky této akce.

Této akce se můžete zúčastnit jen, pokud jsme Vám poslali zprávu s výzvou k účasti v této akci (e-mail nebo SMS zprávu), nebo pokud jsme Vás k tomu vyzvali telefonicky. Rozhodující pro zařazení do této obchodní akce je oslovení ze strany pořadatele a uzavření Smlouvy o úvěru splatné jednorázově (dále jen Smlouva) do 5.10.2018 a následné splnění všech podmínek akce:

  • výše půjčené částky nejméně 5000 Kč,
  • doba skutečného trvání úvěru nejméně 30 dní (tzn. že pro účast v akci nesmí dojít k předčasnému splacení nebo odstoupení od smlouvy a nejedená se o prodlouženou splatnost z kratší smlouvy),
  • došlo k řádnému splacení všech závazků ze Smlouvy a nebo došlo k prodloužení splatnosti a v době vyhodnocení akce nejsou jakékoliv Vaše závazky vůči Zaplo Finance s. r. o. po splatnosti,
  • Smlouva se kterou se účastníte akce není Vaší první smlouvou s Pořadatelem akce (je to opakovaná půjčka),
  • Účastníte se na základě výzvy pořadatele (e-mailem nebo SMS zprávu), nebo pokud jsme Vás k tomu vyzvali telefonicky

Vyhodnocení proběhne v průběhu následujících šesti týdnů po ukončení akce (abychom poznali zda jste naplnil podmínky této akce)

V případě, že všechny podmínky splníte, bude nákupní poukázka zaslána na adresu, uvedenou jako kontaktní v systému pořadatele.

Pořadatel poskytne úvěr pouze fyzickým osobám schopným splatit své závazky a splňujícím naše podmínky, na poskytnutí úvěru není právní nárok. Zaplo Finance s. r. o. má právo akci kdykoliv ukončit (oznámením na www.zaplo.cz). Podmínky této akce může Zaplo Finance s. r. o. kdykoliv změnit a v případě sporu rozhoduje o nároku Zaplo Finance s. r. o.

Vaše Zaplo Finance s. r. o.