Ochrana osobních údajů

 

Naše společnost Zaplo Finance s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205150, IČ: 294 13 575 („Zaplo Finance“), jako provozovatel www.zaplo.cz a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých návštěvníků a dbá na Vaši online bezpečnost tím, že chrání Vaše osobní údaje a soukromí při každé Vaší návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci s nimi.

Naše zásady ochrany osobních údajů Vám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabízejí zevrubné vysvětlení ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete nebo které o Vás shromáždíme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizujeme, proto doporučujeme, abyste se k nim příležitostně vraceli.

 1. Shromažďované údaje

1.1. Osobní údaje, které shromažďujeme, obvykle zahrnují následující údaje, avšak za určitých okolností si můžeme k Vaší žádosti vyžádat dodatečné dokumenty:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • číslo mobilního telefonu,
 • rodné číslo,
 • číslo a fotokopie občanského průkazu
 • adresa bydliště,
 • údaje nutné pro přezkoumání vaší úvěruschopnosti
 • případně další informace, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím našich webových stránek.

Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v rámci provozu našich webových stránek. Tyto činnosti můžeme provádět následujícími způsoby:

1.2. Shromažďujeme údaje týkající se Vašich návštěv na našich webových stránkách a k tomu využívaných zdrojů. Jedná se zejména o údaje o lokalitě, weblogy, provozní data a další komunikační informace.

1.3. Shromažďování osobních údajů nám dále umožňují formuláře, které vyplníte na našich webových stránkách, např. registrace nebo vyplnění žádosti o úvěr.

1.4. Ke shromažďování údajů může docházet i v případě, že budete z jakéhokoli důvodu komunikovat s našimi pracovníky.

 1. Soubory cookie

V některých případech můžeme ke shromažďování informací týkajících se našich služeb používat soubory cookie, a to pro statistické účely našich webových stránek.

Takto shromažďované informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje. Jedná se výhradně o statistické údaje týkající se našich návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky použili. Nebudou tak sdíleny žádné osobní údaje, jež by mohly vést k Vaší identifikaci.

Prostřednictvím souborů cookie můžeme shromažďovat informace o Vašem běžném používání internetu. Při použití dojde k automatickému stažení souborů cookie do Vašeho počítače, kde jsou uloženy na pevném disku spolu s přenesenými informacemi. Údaje vyhledávané soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabízené služby.

Váš internetový prohlížeč může používání souborů cookie zakázat. Toho dosáhnete tím, že v nastavení svého internetového prohlížeče zvolíte zákaz všech souborů cookie. Pokud však skutečně zakážete stahování souborů cookie, mohou být pro Vás některé funkce našich webových stránek nefunkční nebo nedostupné.

 1. Jak používáme Vaše údaje

3.1. Informace, které nám poskytnete, budou elektronicky zaznamenány a mohou být použity k ověření Vaší totožnosti a následně k prověřování Vaší úvěruschopnosti porovnáním s informacemi poskytnutými v rámci vyřizování Vaší žádosti; k odhalování a předcházení podvodům, legalizaci výnosů z trestné činnosti; abychom Vás kontaktovali; a k inkasu případných peněžních závazků, které vůči nám máte.

3.2. Všechna zadání, která učiníte prostřednictvím našich webových stránek nebo přímou komunikací s našimi pracovníky, nám umožní užívání informací, jež nám poskytnete v souvislosti s našimi produkty či službami. Můžeme Vám zasílat emailem či sms zprávou nebo Vám sdělit telefonicky informace o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem (včetně nabídek akcí a slev), pokud k tomu budeme mít Váš souhlas.

3.3. Údaje používáme též k plnění všech našich závazků vůči Vám a pro správu Vašeho obchodního případu, pro Vaši identifikaci, prevenci proti podvodům a pro analýzu rizik, k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro analýzu používání našich produktů a vývoj nových a pro výzkum trhu.

3.4. Použití Vámi poskytnutých údajů může být nutné i v případě změn či vylepšení našich webových stránek, a to za účelem oznámení Vám příslušných změn.

3.5. Můžeme Vás kontaktovat ohledně produktů a služeb, jež byly předmětem Vámi v minulosti realizované transakce na našich webových stránkách.

3.6. V případě, že k tomu máme Váš souhlas, můžeme umožnit třetím osobám používání informací námi shromážděných.

3.7. Případní noví zákazníci mohou být námi nebo třetími osobami kontaktováni pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas prostřednictvím našich webových stránek, či webových stránek třetích stran. Zasíláme tak pouze sdělení, s nimiž jste vyslovili souhlas.

3.8. Pokud si nepřejete, abychom my nebo třetí osoby údaje užívali, můžete poskytnutí takového souhlasu odmítnout způsobem uvedeným v těchto zásadách. Po obdržení Vašeho odmítnutí souhlasu Vaše údaje odstraníme z veškeré emailové komunikace či jiné komunikace s třetími osobami.

3.9. Třetím osobám poskytujeme výhradně statistické údaje. Nesdělujeme Vaši totožnost, poskytujeme pouze matematické údaje o našich návštěvnících.

 1. Předání osobních údajů

4.1. Námi shromažďované údaje týkající se Vaší osoby můžeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předávat zpracovatelům v rámci Evropské unie i mimo ni za účelem zpracovávání. Případní zpracovatelé jsou identifikováni v našich obchodních podmínkách, případně jsou jimi naši obchodní partneři, u nichž jste uzavřeli naši Smlouvu o úvěru, jestliže jste nepoužili přímý on-line komunikační kanál nebo jsou popsáni na příslušném místě na našich webových stránkách. Poskytnutím svých údajů vyjadřujete souhlas s jejich předáváním a uchováváním. K zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů činíme všechna přiměřená opatření v souladu s právními předpisy a těmito zásadami.

4.2. Informace nám poskytnuté budou uchovávány na zabezpečených serverech. Transakční údaje jsou z důvodu bezpečnosti zakódovány.

4.3. Upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost údajů, přijímáme však všechna odpovídající opatření k ochraně informací, jež nám jsou zasílány elektronicky. Předávání jakýchkoli údajů z Vaší strany probíhá výlučně na Vaše nebezpečí. V některých případech Vám může být umožněn přístup do sekcí našich webových stránek vyžadujících zadání přístupového hesla. Za bezpečnost a utajení takového hesla odpovídáte výhradně Vy.

 1. Zpřístupnění osobních údajů

5.1. Za určitých okolností můžeme zpřístupnit osobní údaje osobám v rámci skupiny společnosti 4finance Group S. A., se sídlem 6 rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Lucembursko. Dále můžeme údaje zpřístupnit společnosti Friendly Finance s.r.o. (IČ 24161306) pro účely (i) posouzení úvěruschopnosti a solventnosti Klienta, (ii) detekce a prevence podvodů, (iii) prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (iv) vymáhání pohledávek, a (iv) analýzy a statistiky.

5.2. Ke zpřístupnění údajů třetím osobám může dojít:

 • v případě prodeje našeho podniku nebo jakékoli jeho části třetí osobě;
 • v případě, že budeme v souladu s platnými právními předpisy mít takovou povinnost;
 • za účelem předcházení podvodnému jednání a napomáhání při ochraně před podvodným jednáním k omezení úvěrových rizik;
 • při zpracovávání přímého inkasa či jiných plateb splatných z Vaší strany na základě úvěrové smlouvy.
 1. Odkazy na stránky třetích osob

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na stránky třetích osob. Tyto odkazy se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž se poklepáním na příslušný odkaz můžete seznámit. Za odkazy na stránky třetích osob neodpovídáme. Naše odpovědnost se vztahuje výhradně na naše vlastní internetové stránky, a z tohoto důvodu odmítáme jakoukoli odpovědnost za odkazy na stránky třetích osob, neboť na ně nemáme žádný vliv.

 1. Doba zpracování

Pokud nevyplývá z podmínek, kterými se řídí náš smluvní vztah, nebo z právních předpisů něco jiného, Vaše údaje budeme zpracovávat od okamžiku jejich poskytnutí do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

 1. Dobrovolnost a aktuálnost

Poskytování údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých poskytovaných služeb.

Vaší povinností je přispět k tomu, aby všechny Vaše zpracovávané osobní údaje byly přesné a aktuální. Každou změnu v osobních údajích bez odkladu ohlaste na adresu info@zaplo.cz nebo zavolejte v rámci ČR bezplatně na 800 399 399 nebo mimo území ČR na 225 852 311.

 1. Přístup k osobním údajům

Máte právo na (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Svou žádost o umožnění přístupu k osobním údajům prosím zašlete na adresu info@zaplo.cz nebo zavolejte v rámci ČR bezplatně na 800 399 399 nebo mimo území ČR na 225 852 311.

 1. Věk

Našich služeb můžete využívat pouze po dosažení věku 18 let.

 1. Kontakt a odhlášení

Neodepřete-li svůj souhlas, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoli z Vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Svůj souhlas se zasíláním informačních emailů můžete odepřít kliknutím na odkaz k odhlášení informačních e-mailů, nebo v případě obchodního sdělení zasílaného formou SMS kliknutím na odkaz k odhlášení obsažený v navazující mikrostránce, které jsou součástí každého našeho elektronického sdělení. Dále svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odepřít zasláním emailu na info@zaplo.cz nebo zavoláním na 225 852 311.

 1. Jak nás kontaktovat

V případě dotazů, žádostí nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů se na nás bez váhání obraťte, a to elektronicky na následující emailovou adresu: info@zaplo.cz nebo zavolejte v rámci ČR bezplatně na 800 399 399 nebo mimo území ČR na 225 852 311.