Cizí Jazyky: Možnosti, Ceny, Zajímavosti

Cizí Jazyky: Možnosti, Ceny, Zajímavosti
V dnešní době je znalost cizích jazyků zcela zásadní pro udržení se na pracovním trhu, ale také pro získání lepších pracovních pozic. Co dříve spočívalo na dvou základních jazycích, je dnes pole odbornosti, která se rozprostírá napříč celou planetou. Je to zejména díky velké otevřenosti trhu a hranic, svět v tomto ohledu nikdy nebyl dostupnější.Své slovo k tomu přidávají také mezinárodní organizace, které využívají nezaměstnanosti v menších zemích, s levnější pracovní silou. To otevírá množnosti investicím, ale také pracovním pozicím v managementu, pro tyto pozice již je potřeba znát, a ovládat, jazyk mateřské společnosti. Jedná se jak o trh v rámci Evropy, tak i nové spolupráce a investice v Asii, Americe, ale také Africe, jejíž finanční trh stále stoupá.

Asijské jazyky

Největším obchodním trhem je však bez pochyby Asie a Střední východ. Tyto jazyky jsou však velkou výzvou, zejména protože jsou založeny za zásadně jiných pravidlech, a to jak v oblasti gramatiky, tak v rámci důležitosti na tón hlasu, a v neposlední řadě také psaní. Tyto jazyky jsou však exkluzivitou na trhu, což z vás dělá také exkluzivní pracovní sílu, zejména ve Střední Evropě.

Čínština / 中国

Stále se rozvíjejícím a největším finančním gigantem je bezpochyby Čína, která poskytuje stále více investic do České republiky, a to díky nové spolupráci mezi těmito zeměmi. Nyní je proto ta nejlepší doba naučit se čínský jazyk. Ten patří mezi vůbec nejsložitější jazyky světa, i ti největší učenci často čtou noviny se slovníkem, který je mimochodem v některých tiskovinách i obsažen. Je to jazyk, který dbá důležitosti na způsob vyslovování, ale také na tahy, kterými píšete jednotlivé znaky. Také proto tento jazyk vyžaduje mnoho trpělivosti a zájmu, ale také času.Pro tento jazyk rozhodně doporučujeme rodilé mluvčí, ačkoliv jistě mnoho evropských kantorů zná jazyk velmi dobře, pro důraz na důležitost výslovnosti je nejlepší najít jazykové školy s čínskými kantory. V ohledu učení také doporučujeme přímo jazykové školy a kurzy. Tento jazyk vyžaduje mnoho úsilí a pravidelné pozornosti, k tomu nás nejlépe připraví právě kurz a škola.

Průměrná cena: 5 000 - 10 000 Kč / semestr

Japonština / 日本語

Dalším vyhledávaným asijským jazykem, ale také zajímavým finančním a pracovním trhem, je Japonsko. Japonština by mohla být stejně zajímavým a strategickým krokem pro rozvoj vaší kariéry. Japonština je o něco jednodušší, oproti mandarínštině, stále se však musíte naučit několik abeced, jejich výslovnost, ale také kombinaci se západními slovy, a terminologiemi. Ty jsou do japonského jazyka přímo implementovány.

Průměrná cena:3 500 – 7 000 Kč / semestr

Arabština / العربية

Pokud se podíváme na střední a blízký východ, nejčastěji se setkáváme s negativními zprávami naplněnými politikou a terorem. Na mnoha místech této oblasti světa však vládne velký, a stále se rozrůstající obchodní trh. Také proto je arabština stále více vyhledávaným jazykem. Nicméně, stejně jako čínština a japonština, také zde vás čeká mnoho překážek, zejména v intenzivní nauce psaní a výslovnosti.

Průměrná cena:3 500 – 5 000 Kč

Evropské jazyky

Také evropský trh se stále více rozrůstá a jazyky, po kterých dříve nebyla poptávka, nebo nebyly pro politickou historii tolik oblíbené, se dostávají zpět do podvědomí lidí. Výhodou bude větší podobnost s českou a slovenskou gramatikou, díky stejným jazykovým rodinám. Ale také využívání latinky na území Evropy. Tedy s jednou výjimkou:

Ruština / русский

Možná politicky a historicky ne zcela lákavý, ale přesto obrovský, je pracovní i finanční trh v Rusku. Ačkoliv je tamní ekonomika stále ovlivňována sankcemi, stále se rozrůstá v jiných oborech, a jinými směry. Také proto se ruština vrací mezi vyhledávané jazyky. Zde je výhoda podobnosti ve výslovnosti i samotném slovníku, díky slovanským jazykům, které sdílejí určité podobnosti. Největší problematikou tak bude ruská abeceda, tzv. Azbuka.

Průměrná cena:3 000 - 6 000 Kč

Švédština / Svenska

Také skandinávské jazyky jsou stále oblíbenější, a to zejména pro jejich stabilní ekonomiku. Mezi stále častěji se objevující skandinávské jazyky patří zejména Švédština. Zde bude pro Čecha menší nevýhoda, a to ve zvyku. Švédština patří do skupiny severogermánských jazyků. Stejně jako u těch asijských, se i zde učíte vše znovu. Švédština klade důraz na výslovnost, také v rámci abecedy. Výhodou je však stále latinka, ale také možnost přejít na další jazyky této skupiny, což bude poté mnohem jednodušší. Jednoduše tak budete moci přidat také finštinu, norštinu, nebo dánštinu, díky již naučeným základům.

Průměrná cena:3 500 - 7 000 Kč

Toto je pouze krátký seznam z jazyků, které jsou dnes vyhledávány na pracovním trhu. Mezi takové však patří také nizozemština, němčina, ale také portugalština a španělština, zejména pro jejich uplatnění také v Jižní Americe. Z podobného důvodu je vhodné přemýšlet také nad francouzským jazykem, který najdeme v Kanadě, ale také na mnoha místech v Africe.

Další články