Co dělat, aby Vás ztráta zaměstnání nedohnala do dluhové pasti?

Co dělat, aby Vás ztráta zaměstnání nedohnala do dluhové pasti?
Ztráta zaměstnání je po psychické, ale i finanční stránce velkým zásahem do života jednotlivce i celé domácnosti. Při dlouhodobějším výpadku příjmu pocítí razantní snížení životní úrovně přes milion českých rodin. Je to také životní událost, která se může přihodit každému z nás, a proto je dobré se na ni dobře připravit.

Nejdůležitější je v tomto případě prevence, kterou může být průběžná tvorba finanční rezervy, které se dá při výpadku příjmu využít na částečné nebo úplné pokrytí nákladů. I přesto si rezervu pro tento případ vytváří jen asi 35 % Čechů a 50 % z nás nemá vůbec žádnou. Finanční rezerva by měla vydržet alespoň na dobu, než si najdete zaměstnání nové, tedy zhruba na šest měsíců až rok. Nemusíte se ale bát, že byste museli šetřit částku ve výši Vašeho momentálního příjmu. Pokud jste ochotni slevit ze svého standardu, postačí Vám částka, která Vám pokryje náklady. Pro mnoho lidí je však i spoření menších částek problém. Víc než půl milionu rodin není schopno pokrýt své životní náklady ani při měsíčním výpadku příjmu. Proto doporučujeme vytvoření domácího rozpočtu, který ukáže, zda a jaký máte pro úspory prostor.Vaše první kroky při ztrátě zaměstnání by měly vést na úřad práce. Výše podpory bude záviset na výši Vašeho původního příjmu, ale také na způsobu ukončení pracovního poměru. Pokud jste dali například výpověď sami, budete po celou dobu dostávat jen 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku. Jinak Vám připadne 65 % po první dva měsíce, 50 % po další 2 měsíce a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Nesmíte však být propuštěni kvůli vážnému přestupku. Doba, po kterou můžete podporu pobírat, je odvislá od věku. Do 50 let je to 6 měsíců, dále 8 do 55 let, a pro občany nad 55 let je to 11 měsíců.

Pokud se Vám ani po uplynutí doby, kdy máte nárok na podporu, nepodaří najít zaměstnání, máte možnost zažádat o sociální dávky, které jsou ve výši životního minima, pokud si práci aktivně hledáte, což může být okolo 3 400 Kč. Pokud aktivní nebudete, klesnete až na existenční minimum. Toto je však jen jeden ze tří druhů sociálních dávek, o které můžete zažádat. Dále je to ještě příspěvek na pokrytí nákladů na bydlení a přídavek na dítě. V některých případech lze také žádat o jednorázové dávky na pokrytí mimořádných nákladů.Pokud se bojíte, že nebudete schopni v této situaci dostát svým závazkům, zkuste si dobře prohlédnout smlouvy. Některé úvěry, například hypotéky, mají mnohdy pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání. To znamená, že pojišťovna v takovém případě platí úvěr za Vás. Pokud se nacházíte ve finanční krizi, snažte se nepřidělávat si starosti dalšími úvěry. Vždy, pokud si berete úvěr, tak si rozmyslete, zda máte na jeho splacení, a pokud možno se snažte eliminovat alespoň některé z nákladů s úvěrem spojených. Třeba u společnosti Zaplo.CZ máte první půjčku zdarma a na www.Zaplo.cz si můžete vše spočítat na úvěrové kalkulačce. Ještě jednou však připomínáme, že půjčka je vhodná jen tehdy, pokud ji máme později čím splatit.Přejeme Vám mnoho štěstí ve Vašem kariérním životě!

Další články