Jak revidovat své finance na konci roku?

Jak revidovat své finance na konci roku?

Blíží se konec roku a Vy byste si rádi ověřili, jak úspěšně jste nakládali se svými financemi? Taková jednoduchá „osobní účetní závěrka“ Vám pomůže monitorovat příjmy i výdaje Vaší domácnosti a jejich proměnlivost během roku a také plnění Vašich stanovených finančních cílů. V následujícím článku Vám poradíme, jak na to.Pokud si vedete domácí rozpočet, bude to pro Vás mnohem jednodušší. V tom případě sečtěte všechny příjmy za celý rok a odečtěte od nich veškeré výdaje. Částka, která Vám zůstane, Vám ukazuje volné prostředky, které jste celkově měli během roku k dispozici. Pokud jste si domácí rozpočet nevedli, a přesto chcete mít na konci roku alespoň přibližnou představu o správě svých financí a možná také výchozí bod pro tvorbu rozpočtu či výdajového plánu do budoucna, nezoufejte. Zkuste si tedy sepsat své přibližné průměrné příjmy a výdaje za měsíc a vynásobte je dvanácti. Pokud během roku také došlo k nějakým dalším příjmům a výdajům, které však nejsou pravidelné, také je do své výsledovky zařaďte.Pokud již tedy máme částku, ať již přesnou nebo přibližnou, která nám po odečtení ročních výdajů od příjmů zůstala, můžeme se dále podívat, jak jsme s ní naložili. Pokud tyto peníze jenom tak zmizely a nemáte představu kam, tak jste s ní nenaložili úplně šťastně.

Pokud máte stanovené nějaké finanční cíle, překontrolujte jejich plnění. Spoříte částku, kterou jste si dříve stanovili? Pokud ano, gratulujeme!Pokud jste již některých svých finančních cílů dosáhli, můžete je na další rok nahradit novými a definovat tak finanční plán pro další rok. Zkuste se také zamyslet, jaké potenciální změny se v novém roce chystají. Bude se zvyšovat cena elektřiny, chystáte se vzít si hypotéku nebo nastupujete do nové práce? Potom by se tyto události měly objevit ve Vašem plánu na další rok.Měli byste také překontrolovat stavy svých účtů, spoření a investičních produktů. Jednak zjistíte, jaký je výchozí stav pro další rok, a jednak to často souvisí s plněním cílů, jako je např. spoření na důchod aj. Také sepište všechny své případné závazky, počínaje hypotékou a krátkodobými půjčkami konče. Překontrolujte, zda všechny platíte v řádných termínech a částkách a proveďte případnou nápravu. Pokud máte problémy se splácením svých závazků, Zaplo.cz Vám radí neuchylovat se k další půjčce, avšak raději udělat změny ve Vašem rozpočtu.

Pokud jste si doteď nevedli domácí rozpočet či individuální výdajový plán, začněte s tím teď a budete to mít příští rok mnohem jednodušší. Můžete si jej vytvořit sami v Excelu nebo použijte jednu z verzí na internetu nebo aplikaci do telefonu. Pravidelné záznamy Vám pomohou získat finanční kontrolu a sebevědomí. Budete mít přehled o všech svých rozhodnutích a aktivitách. Pokud se Vám sníží příjem, můžete do tohoto rozpočtu vždy nahlédnout a udělat potřebné škrty ve výdajích, čímž předejdete případným problémům s placením pravidelných plateb.Přejeme Vám mnoho štěstí v plnění Vašich snů a cílů!

Další články