Proč je bankovní převod tak pomalý?

Proč je bankovní převod tak pomalý?
"Money, money, money..."- ABBAKaždá banka potřebuje určitý čas ke přijmutí a zpracování platby. Někteří chroničtí konspirátoři vám budou tvrdit, že to banky dělají schválně, aby si co nejdéle udržely klientovy peníze.A přitom jde jen o bezpečnost.

Co je to bankovní převod?

Je to způsob, jak přesunout peněžní prostředky mezi institucemi nebo osobami a jejich bankovními účty. Probíhá buď bezhotovostně nebo složením dané částky na bankovní přepážce.Ten kdo zadává příkaz se nazývá příkazce, ten, kdo peníze obdrží pak jako příjemce.Mnohdy to vypadá jako snadná operace - vždyť žijeme v éře počítačů a internetu. Podle všech očekávání by neměl převod trvat trvat déle než pár vteřin.Jenže žijeme v éře počítačů a internetu. Vše musí mít pravidla, postupy a směrnice, aby nedošlo k záměně plateb nebo jejich nevyřízení.To, co nejvíce zdržuje samotný převod, je série mnoha a mnoha kontrol, čekání ve frontách příkazů a ověřování.

1) Ve chvíli, kdy zadáte příkaz své bance, spouští se pomyslná časomíra. Banky mají ze zákona jen určitý čas, aby platby ověřila, zařadila, spárovala a vyplatila. Pro převod mezi různými bankami je tolerován limit tři dny, v rámci jedné banky pak jeden den.Ve vaší bance se spustí série kontrol - obsahuje příkaz všechny důležité náležitosti? Správná čísla účtů, podpisový vzor, autorizace, elektronický podpis... pak banka ověří, jestli je na vašem účtu dostatečná částka.

2) Následně banka vytvoří clearingový soubor pro mezibankovní vyúčtování. Zkontroluje, jestli má všechny parametry správně pro zúčtovací systém a jestli má správný formát.Tento soubor pak čeká ve frontě na dostatek dalších příkazů, a pak se v jedné dávce pošle k zapracování. To ovšem za předpokladu, že je na účtu banky dostatek peněz - pokud ne, příkazy se mohou ještě na chvíli zadrhnout.

3) Tento clearingový soubor posílají banky v různých dobách - některé jednou denně ráno nebo večer, jiné zase několikrát denně.Posílá se do CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement), což je clearingové centrum České národní banky. Všechny naše banky ho musí používat. V ČNB má každá naše banka svůj vlastní účet.

4) V CERTIS se clearingový soubor rozbalí a opět se zkontroluje, zda má každý jednotlivý příkaz všechny náležitosti. A znovu se ověří, jestli má banka příkazce na účtu dostatek peněz.Jestli nemá, přejde příkaz do "zadržené fronty," dokud banka nedoplní peníze.Kdy bude příkaz zpracován záleží na hodině, kdy přišel clearingový soubor do CERTIS.

5) Příkazy se přepošlou jednotlivým bankám v další dávce ke zpracování.6) Jejich systémy pak provedou další kontroly. Například, jestli příjemcův účet vůbec existuje a v jaké měně se příkaz odehrává.Je-li vše v pořádku, je příkaz zahrnut do zpracování a může se provést zúčtování.

Teprve pak jsou peníze tam, kde mají být.Jestliže tedy stihnete podat příkaz své bance včas, dostane se v lepším případě v ten samý den až do CERTIS.Příjemci se však peníze v jeho bance objeví až druhý den.Když se peníze posílají v rámci jedné banky, nemusí platba procházet přes clearingové centrum. Vnitřní bankovní systém tedy může platbu zpracovat i do několika vteřin.V dnešním světě počítačů se musí dbát na co největší bezpečnost. I když by mohly bankovní platby létat rychlostí světla, je čím dál tím více nutné přidávat další a další bezpečnostní kontroly. Jde o peníze nás všech.Sice některé z popsaných kontrol na první pohled vypadají zcela zbytečné... stále je to ale lepší, než si nechat některou platbu "odchytnout" šikovným člověkem a nechat ji připsat na jeho účet.

Další články