Jak reklamovat problémy s letem?

Jak reklamovat problémy s letem?
Čím více lidí cestuje letadlem, tím je téma leteckých náhrad aktuálnější.Když se vám stane nepříjemnost v podobě zpožděného letu, ztráty zavazadla nebo zrušení linky, je potřeba se svých práv tvrdě domáhat. Letecké společnosti vám samy o sobě moc pomoci neposkytnou - budou se vás snažit odbýt sendvičem tam, kde máte nárok na ubytování a podobně.A navíc u nízkonákladových letů vám nepomůže nic jiného než specializované služby, které se zabývají soudním vymáháním těchto kompenzací.

Podmínky získání kompenzace

  1. Let musí být provozován společností, která sídlí v rámci EU. Také rozhoduje, jestli se let koná přes území EU.
  2. Základní podmínkou je potvrzení rezervace.
  3. Také je vymezen pojem "let." Když se vám zpozdí let tam, vzniká vám náhrada jen na tento let, nikoli na zpáteční. Ovšem pokud by se zpozdil také, náleží vám tak dvojitá náhrada.
  4. Stížnost se podává v první řadě u samotné letecké společnosti i v případě, že cestujete s cestovní kanceláří. Jestliže se s přepravcem dostatečně neshodnete, nebo se dopravce nevyjádří, máte právo se obrátit na příslušný dohledový orgán. Ten vyzve dopravce k vyjádření se ke stížnosti. Má na to 6 týdnů a nepodá-li vysvětlení ani na opakovanou výzvu, hrozí mu pokuta.

Je důležité správně vyplnit požadovanou částku kompenzace. Ta se určuje jako vzdálenost místa odletu a místa určení (nezáleží na přestupech ani mezipřistání). Počítá se vzdušná vzdálenost.- vzdušná vzdálenost je pod 1500km - náleží vám €250.- vzdušná vzdálenost mezi 1500km a 3500km - náleží vám €400.- vzdušná vzdálenost nad 3500km - náleží vám €600.Peněžní kompenzace vám také náleží v případě, že máte potvrzenou rezervaci, dostavíte se včas k odbavení, ale nepustí vás do letadla. Nejčastěji se to stává v případě, že společnost prodá více letenek, než je kapacita letadla. V tomto případě si nechte vystavit potvrzení, že jste se včas dostavili k odbavení. Bez tohoto potvrzení bude jakékoli dokazování mnohem složitější.

Vaše práva

Jestliže je let opožděn, je dopravce povinen zajistit pasažérům občerstvení, stravu, možnost si 2x zavolat a případně zajistit ubytování, je-li zpoždění přes noc.Máte stejná práva jmenovaná výše jak při zpoždění letu, tak i při jeho zrušení. Stačí, že se do plánované destinace dostanete se zpožděním alespoň tři hodiny oproti původnímu plánu.Při zrušení letu máte právo na finanční kompenzaci jen v případě, že jste nebyli dostatečně předem informováni. Za tuto dobu se považují nejméně dva týdny předem.Nastane-li tato situace například při letu na dovolenou, která je koupená od cestovní kanceláře, náhradu vám musí zajistit letecký dopravce, ne cestovní kancelář. Ta vám může poskytnou maximálně slevu na zájezd kvůli způsobeným nepříjemnostem.

Mimořádné události

Nic z toho ale neplatí, jestliže je zpoždění nebo zrušení zaviněné mimořádnou okolností. V těchto případech nemá dopravce povinnost škodu nahradit. Je jen na jeho dobré vůli, co a jak udělá.Jedná se například:- o počasí, které znemožní let, nebo sníží letovou kapacitu letiště- stávky- bezpečnostní rizika- politická nestabilita- vážné zranění nebo smrt člena posádky- útokyPotíž je v tom, že letecké společnosti se obvykle brání co jen to jde a tak je cesta k finanční kompenzaci trnitá a zdlouhavá. Často vede i před soud.Naštěstí tu existují společnosti, které se zabývají výhradně tímto problémem.Stačí obvykle vyplnit jednoduchý formulář na jejich stránkách a provedou vás celou cestou, případně vše vyřídí za vás. Odměnu za svou práci si berou jen v případě úspěšně vyhraného sporu, kdy si berou jen asi 20% celkově vymožené částky.

Další články