Různé podmínky poskytovatelů krátkodobých půjček aneb jak si správně vybrat

Různé podmínky poskytovatelů krátkodobých půjček aneb jak si správně vybrat
V poslední době se trh jen hemží nabídkami společností, které nabízí krátkodobé půjčky. Ne všechny tyto společnosti však nabízejí svým klientům stejné podmínky. Pokud přemýšlíte o krátkodobé půjčce, nenechte se zlákat jen reklamními slogany a podmínky si důkladně prostudujte. Férová společnost by měla mít obchodní podmínky uvedené na svých webových stránkách. U společnosti, která své obchodní podmínky tají, si peníze nepůjčujte.Obchodní podmínky by měly být především srozumitelné, a to jak do délky, tak do množství zkratek či cizích výrazů. Podmínky některých společností mohou mít až 50 stran, a tak je potom těžké se v nich vyznat. Naopak výhodou je, pokud společnost, jako třeba Zaplo.CZ, přidá ke svým podmínkám slovníček pojmů.

Podmínky se také liší výškou úroků z prodlení. To znamená, že pokud se s platbou opozdíte, budou sankce různých společností odlišné. Některé neférové společnosti se dokonce snaží uložit svým klientům úroky z prodlení nad rámec stanovený zákonem. Náklady na jednu zpožděnou splátku se také mohou lišit. Vyberte si tedy takovou společnost, jejíž sankce jsou férové. Důležitá je také cena půjčky v případě řádného splácení. Cenu půjčky si u mnohých společností můžete ověřit na půjčkové kalkulačce. Jednu takovou naleznete třeba na www.zaplo.cz.

Dejte si pozor také na náležitosti splátek. Některé společnosti se snaží stanovit velký počet povinných náležitostí splátky, které se týkají četnosti, termínu, formy úhrady atd., a nesplnění kterékoliv z těchto podmínek potom společnost posuzuje jako neuhrazení splátky se všemi sankcemi. Pokud si tedy vyberete svou krátkodobou půjčku bez rozmyslu, může se Vám to v konečném důsledku velice prodražit. S výběrem by Vám mohl pomoci tzv. „predátorský index“, který má odhalit nevýhodnost půjček. Tento index zveřejnily neziskové společnosti Člověk v tísni a Sdružení obrany spotřebitelů.

  1. Smlouva musí obsahovat jasnou definici věřitele i dlužníka, včetně všech náležitostí (např. adresa).
  2. Musí být uvedeny parametry půjčky: např. RPSN, výše jednotlivých splátek, jejich počet, přesné časové rozvržení a další náklady a sankce spojené s úvěrem.
  3. Podmínky smlouvy i smlouva samotná musí být čitelné a srozumitelné.
  4. Délka podmínek by neměla přesahovat 20 normostran.
  5. Osobní údaje spotřebitele musí být použity pouze v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Pokud je tomu jinak, musí být toto uvedeno ve smlouvě jasně a srozumitelně.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při hledání té pravé krátkodobé půjčky!

Další články