Slovníček pojmů, se kterými se můžete setkat při žádosti o krátkodobou půjčku

Slovníček pojmů, se kterými se můžete setkat při žádosti o krátkodobou půjčku
Bezúročné období

Bezúročné období je jednou z velkých výhod kreditních karet. Můžete totiž používat peníze banky a nezaplatit za to ani korunu na úrocích.

Bonita

Bonita je převrácená hodnota úvěrového rizika a vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu.

Dlužník

Dlužník je osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, poplatku z prodlení apod.).

Doba splatnosti

Doba splatnosti označuje dobu – konečný termín, do kterého mají být splaceny veškeré dluhy na základě dohody, objednávky nebo smlouvy.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka je půjčka, kterou klientům nabízí jiný subjekt než banka. Mezi jinými můžeme jmenovat např. společnost Zaplo.CZ, na jejíchž stránkách www.zaplo.cz můžete najít veškeré dostupné informace a také půjčku zdarma.

Obchodní rejstřík

U obvodního soudu je veden veřejný registr, ve kterém jsou zapsány všichni obchodníci spolu s obchodními společnostmi.

p.a.

Tato zkratka znamená per annum, tedy „ročně“, a používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Cena půjčky

Cena půjčky označuje celkovou cenu, kterou je povinen klient zaplatit bance za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. V ceně půjčky jsou zahrnuty zaplacené úroky a všechny poplatky, které jsou s půjčkou spojené.

Registr dlužníků

Jedná se o pravidelně aktualizovanou databázi lidí, kteří se v minulosti dostali do problémů s tím, že neplatili včas své závazky.

RPSN

Jedná se o procentuální podíl z dlužné částky, kterou klient zaplatí za jeden rok, tedy „roční procentuální sazba nákladů“.

Splátka

Splátka je částka, kterou klient pravidelně splácí úvěr. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s příslušnými úroky, případně pojištění úvěru.

Splátkové období

Doba, ve které musí dlužník provést splátku podle splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

Splatnost půjčky

Splatnost půjčky je termín, ve kterém musí dlužník splatit půjčku včetně úroků a poplatků. K tomuto datu by neměl mít dlužník už žádné peněžní závazky vůči věřiteli.

Úrok

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok.

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok.

Půjčka

Znamená obnos peněz, o který si klient zažádá u společnosti. Na základě této žádosti společnost poskytne finance.

Věřitel

Banka či nebankovní instituce, která půjčku či úvěr poskytla.

Sources:

http://prodej.mesec.cz/

https://cs.wikipedia.org

http://www.vyznam-slova.com/homepujcka.cz

fajnpujcka.czcz.brokerjet.com

banky.czbusinessinfo.cz

monitorpujcek.cz

sfinance.czbankovni-poplatky.cz

Další články