STÁTNÍ SVÁTKY PRO ROK 2018 : KDY MÁME VOLNO?

STÁTNÍ SVÁTKY PRO ROK 2018 : KDY MÁME VOLNO?
Díky novele zákona z loňského roku si na státní svátky užije volno mnohem více lidí, než dříve. Stále však mohou mít otevřeno obchody s prodejní plochou menší, jak 200 metrů čtverečních, ale také služby, a obchody, na letištích, nádraží, lékárny, a nakonec také čerpací stanice. Kancelářské, státní, a další pozice, si však díky této novele užijí zhruba o týden volných dnů navíc.Nyní se podíváme na státní svátky, které nás čekají v nadcházejícím roce. Dočkáme se hned13 státních svátků, počínaje hned měsícem Leden.

Těmito svátky v pro rok 2018 jsou:

DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU | 1. 1. 2018

Prvním volným dnem pro nás bude Pondělí na Nový rok, kdy v České republice slavíme také Den Obnovy Samostatného Českého Státu. Republika si tak připomene vznik České republiky, a to konkrétně její 25. výročí.

VELKÝ PÁTEK | 30. 3. 2018

Dalším státním svátkem budou posléze Velikonoce, konkrétně Velký Pátek, ten v roce 2018 vychází na5. březnový pátek. Tento svátek je nejčastěji spojován s křesťanstvím, a ukřižováním Ježíše Krista. Podle mnoha pranostik se však jedná o magický den, kdy se podle legend otevírají hory, a vydávají mnohá bohatství. Pro nás to bude alespoň prodloužený víkend.

SVÁTEK PRÁCE | 1. 5. 2018

První květnové úterý vychází na Svátek práce, ten se v České republice slaví zejména od minulého režimu, který svátek pojil se silnou propagandou. Historie tohoto státního svátku nás však zavede do USA, a to roku 1890. Původně byl svátek vytvořen na počest dělníků z amerického Chicaga, kteří v roce 1886 stávkovali, stávka vyústila v tzv. Haymarketský masakr, kde zahynulo několik policistů a civilistů.

DEN VÍTĚZSTVÍ | 8. 5. 2018

Hned následující týden si můžeme užívat dalšího volného úterka. Tentokrát se jedná o významný Státní svátek, a to o oslavy konce 2. světové války na území Evropy. Jednalo se o den, kdy kapitulovala Německá armáda, jen o 3 dny později skončila válka také na dalších světových kontinentech. Svět si do dnešních dní připomíná na 60 milionů lidí, kteří se stali obětmi v této válce.

DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE | 5. 7. 2018

V prvním Červencovém týdnu nás čekají hned dva dny volna, ve kterých si připomínáme dalekou, ale důležitou, historii dřívějších zemí České koruny. Tento první státní svátek na nás čeká ve čtvrtek 5.7.V tento den si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy v 9. století. Tento den je spojován s příchodem nejen Křesťanství, ale také vzdělanosti. Jejich výtvorem byla také hlaholice (písmo), a prosazení staroslověnštiny mezi oficiální jazyky.

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA | 6. 7. 2018

Další příjemné volno nás bude čekat hned v následující den. V pátek 6. 7. 2018 si připomeneme 603 let od upálení významného českého reformátora, pedagoga, a kněze – Mistra Jana Husa. Ten byl za svou kritiku mravního úpadku, ale hlavně kritiku katolické církve, v roce 1415 prohlášen za kacíře, a upálen. Bylo to až v roce 1999, kdy papež Jan Pavel II. vyjádřil lítost nad smrtí Jana Husa, ale také nad následným rozdělením, a krveprolitím, ke kterým v českých zemích došlo

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI | 28. 9. 2018

Roku 1951 se u nás poprvé objevuje svátek tzv. České státnosti. V tomto státním svátku si připomínáme tragickou vraždu kníže Václava, ten byl zavražděn vlastním bratrem v roce 935. Od 50. let minulého století je oslava tohoto významného českého panovníka známá také jako den Sv. Václava. Pro nás bude také volným zářijovým pátkem.

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU | 28. 10. 2018

Roce 2018 to bude přesně 100 let od toho, co vznikla samostatná Československá republika, a definitivně tak skončila síla monarchie v Českých zemích, s mnoha staletími historie. Tento státní svátek v následujícím roce vychází na Neděli. Pracovní volno si tak mohou vychutnat zejména lidé pracující v obchodech, ale také restauracích, a dalších podnicích, které budou ze zákona zavřeny.

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII | 17. 11. 2018

Vůbec nejmladším, ale také nejvýznamnějším, státním svátkem v moderních dějinách České republiky je připomínka boje za svobodu a demokracii v této zemi. Tento svátek je významný tím, že se na něj váží dvě data. V roce 1939, po vstupu nacistických vojsk na území Čech a Moravy, byly nacisty zavřeny vysoké školy, a lidé nahnáni do továren. Další událostí je poté Sametová revoluce, kdy si země připomíná nejdůležitější protesty v moderních dějinách, které vedly ke vzniku České republiky, a oproštění od Sovětského Svazu. V roce 2018 tento svátek vychází na sobotu.

VÁNOCE | 24.12 – 26. 12. 2018

Státní svátky spojené s oslavou Vánoc jsou rozděleny na 3 dny. Prvním dnem je 24. 12. 2018. V následném roce nám vychází Štědrý den, tedy poslední den příprav na Vánoce, vychází na Pondělí. Další dva dny, tedy 1. a 2. Svátek Vánoční, tedy Boží hod, a oslava narození Sv. Štěpána, ten byl jedním z prvních mučedníků. Tyto náboženské státní svátky nám v příštím roce přinesou 3 dny volna.Toto jsou významné státní svátky, které mnohým z nás přinesou příjemný odpočinek od každodenních pracovních, ale také školních, povinností. Doplňujícím svátek je také 1. 4. 2018, tedy Velikonoční Pondělí, které v následujícím roce připadne na dubnovou neděli.

Další články